VOLCANO+ ili prvi crnogorski online betting magazin koji je koncipiran kao indirektna reklama za KLADISE.ME. Logo i visual identity su prvobitno urađeni za “VolcanoOnline” što je veoma brzo preraslo u “VolcanoPlus.me”. Sajt je posjedovao za dvije godine dvije verzije. Obije su bile optimizovane kako za PC tako i za prenosne uređaje. Sajt je bio veoma dobro sinhronizovan kako sa Facebook-om tako i sa Twitter-om kao i zbog bolje SEO optimizacije sa Google+ i Youtube-om. Napredna vezrija automatske sinhronizacije po prvi put viđena u Crnoj Gori. Bounce rate – na sajtu je i pored kampanja iznosio samo 1,6% do 3%. Koncipiranost sajta da zadovoljava ciljnu grupu kako svojim prepoznatljivim dizajnom tako i user-friendly interfejsom bio je veoma uočljiv u svim vrstama oglašavanja kako online tako i offline. U sklopu ovoga sjata je održavan i zvaničan profil KLADISE.ME na Facebook-u.


Share this Project