Priprema i dizajn štampe velikog formata. Izrada pripreme za šampu, dorada, retuširanje fotografija i dizajn štanda koji su korišćeni na sajmu turizma u Bratislavi. Štand TO Bar, TO Budva i NTOCG,  januar 2019. god. Takođe i za „Beogradski manifest“, međunarodnom festivalu koji se održao u periodu od 24. do 26. maja 2019. god.


Share this Project