Vizualni identitet, fotografisanje jela kao i obrada istih. Dizajn menia, podmetača i štampa.


Share this Project