Adaptacija logoa i vizualnog identiteta. Prevod svima prepoznatljivog loga NTO “Montenegro” na crnogorski (latinica i ćirilica) kao i na ruski. Priprema za štampu, kao i štampa prvog trouglastog fljera u Crnoj Gori. Kreiranje mape tj. karte plaža sa novim dizajnom kao i mnogo drugih flajera. Priprema i dizajn štampe velikog formata, bilborda, postera itd. Izrada pripreme za šampu i dizajna na već kreirane unikatne ili tipske štandove koji su korišćeni na svim svjetskim sajmovima turizma širom planete zemlje.


Share this Project