Priprema i dizajn štampe malog i velikog formata. Izrada pripreme za šampu, dorada, retuširanje fotografija, dizajn štanda, propagandnog materijala kao i veći broj prezentacija.  Takođe smo ponosni što je Luka Bar sa svojim prepoznatljivim prezentacijama i brošurama, širom planete dobila komplimente u čijem kreiranju je učestvovala Blue IT kompanija u saradnji sa izvrsnim marketinškim timom koji predvodi Đukanović Ljubo. Osvojena nagrada  “Brand leader award” marta 2018. god za region jugoistočne Evrope. – Jovan Jerkov


Share this Project