Logo i vizualni identitet, dizajn i priprema za štampu. Pored ovoga napralvljen je i WEB sajt naravno po standardima već zadatog vizualnog identiteta. Sajt je intuitivan i kreiran za sve vrste uređaja i što je veoma bitno SEO optimizovan. – Jovan Jerkov


Share this Project