Izrada logoa and kao i kompletnog vizualnog indentiteta. Pored vizualnog identiteta urađen je i WEB sajt koji je veoma jednostavan za korištenje i pokazuje geo. lokacije prema podjeli i kategoriji. Sajt je intuitivan i kreiran za sve vrste uređaja i što je veoma bitno SEO optimizovan.

www.mirox.me

Share this Project