Izrada promo video/foto slideshow-a u trajanju od 47 sek, sa montažom zvuka.  Takođe smo izradili veliki broj bilborda, megabilborda i city light bilborda. Kao i prilagođavanje istih za Social Media Marketing (SMM) i Search Engine Marketing (SEM).


Share this Project