Vizualni identitet, fotografisanje jela kao i obrada istih. Dizajn menia, podmetača i štampa. Urađena je puna podrška u Social Media Marketing-u (SMM) i Search Engine Marketing-u (SEM). – Jovan Jerkov


Share this Project