Izrada logoa and kao i kompletnog vizualnog indentiteta. Pored vizualnog identiteta urađen je i dizajn radne uniforme. Firma je takođe informatički unapređena.


Share this Project