Izrada logoa and kao i kompletnog vizualnog indentiteta. Etikete za tri vrste vina malog i velikog formata.


Share this Project