Kako mi to radimo

Ispitivanje tržištaKljučna komponenta u kreiranju poslovne strategije uspješne kompanije. Prikupljamo, pažljivo analiziramo i tumačimo informacije o tržištu, o prizvodu ili usluzi,koja će biti ponuđena na prodaju na tom tržištu kako bi dobili što bolju poziciju. Istraživanje karakteristika, navika potrošnje, lokacije i potrebama ciljnog tržišta vašeg preduzeća i konkretnih konkurenta sa kojima se suočavate.


Definisanje ciljne grupeDobro definisana ciljna grupa je imperativ, da bi se što bolje približio Vaš proizvod ili usluga, pa i kroz edukaciju samih potrošača.

Vizualni identitet

Vizualni identitet prezentuje karaktera Vaše firme i Vašeg načina poslovanja
Marketing mix

ONLINEIntegracija moderne digitalne tehnologije u funkcionisanje firme kroz SEO optimizaciju, reklamiranje na Googlu kao i na društvenim mrežama, mail, sms i variabilni marketing, održavanje i prodaja profila i programau. Search engine marketing (SEM), search engine advertising (SEA), social media marketing (SMM), social media optimization (SMO), social media advertising (SMA)


OFFLINEOvaj vid marketinga uključuje televiziske i radio reklame, prezentacije, 2d 3d i audio obradu reklama, štampane medije uključujući bilborde, postere, flajere, promo materijal. Bavimo se svim vrstama štampe, malog i velikog formata na svim materijalima, takođe se bavimo i prodajom širokog dijapazona promo materijala i ekskluzivnih unikatnih poklona ručno oslikanih.

INTEGRACIJA I EDUKACIJA

Obučavanje i usavršavanje zaposlenih, kako bi  što bolje sproveli marketinški plan u praksi. Približavamo marketing komercijali i prodaji.

KORISTIMO ISKUČIVO GOOGLE SERVER